Galileo Venture (伽利略资本)

Galileo Venture (伽利略资本) Follow

锐意进取,浩然正气,与创业者一起在路上

伽利略资本成立于2015年,专注于互联网、人工智能和大数据相关领域早期投资。锐意进取,浩然正气,与创业者一起在路上。

伽利略资本

Portfolios from Galileo Venture (伽利略资本)

People from Galileo Venture (伽利略资本)